Cristin-prosjekt-ID: 605728
Registrert av: REK Sist endret: 10. august 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 605728
Registrert av: REK Sist endret: 10. august 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Omega-3 fettsyrer til eldre pasienter med hjerteinfarkt

prosjektleder

Ingebjørg Seljeflot
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1422

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2012 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Omega-3 fettsyrer til eldre pasienter med hjerteinfarkt

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å undersøke om tilskudd av omega-3 fettsyrer i kapselform, 1,8 g/dag, reduserer sykelighet og dødelighet hos eldre pasienter med hjerteinfarkt i løpet av en 2-års periode, sammenliknet med placebo i en randomisert dobbelt blindet studie. Studier har vist at tilskudd av omega-3 fettsyrer kan redusere dødelighet og sykelighet hos individer med ulike hjerte-karsykdommer, men lite dokumentasjon foreligger hos eldre med gjennomgått akutt hjerteinfarkt. Hensikten med studien er derfor å undersøke om daglig tilskudd av omega-3 fettsyrer reduserer sykelighet og dødelighet hos eldre pasienter som har gjennomgått et akutt hjerteinfarkt. Studien er en randomisert, dobbelt blindet studie som sammenligner tilskudd av 1.8 g omega-3 fettsyrer/dag og tilsvarende mengde maisolje som placebo, på sykelighet og dødelighet i en 2-årsperiode etter infarktet. Studien er samtykkebasert, og det skal inkluderes 1400 deltagere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingebjørg Seljeflot

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sjur Hansen Tveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Are A. Kalstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3