Cristin-prosjekt-ID: 605729
Registrert av: REK Sist endret: 10. august 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 605729
Registrert av: REK Sist endret: 10. august 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

IL-6 antagonist ved NSTEMI

prosjektleder

Lars Gullestad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/123

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2018 Slutt: 31. desember 2033

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IL-6 antagonist ved NSTEMI

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien “Effect of a single dose of the interleukin-6 receptor antagonist tocilizumab on inflammation and troponin T release in patients with non-ST elevation myocardial infarction: a double-blind, randomized, placebo-controlled phase II trial”-REK 2010/1971 er nylig gjennomført og publisert (se vedlegg). Studien viste at tocilizumab reduserte betennelsesreaksjonen hjerteinfarktskade mens bivirkninger ikke var forskjellig fra placebo. I forbindelse med studien ble det opprettet en biobank. Vi har hittil gjort flere analyser av denne for å få bedre forståelse for mekanismen for den gunstige effekten av Il-6 blokade, men vi ønsker å foreta ytterligere analyser i utlandet hos konkrete samarbeidspartnere- Denne søknad gjelder derfor tillatelse til å sende biobankmateriale i avidentifisert form til utlandet og fritak for samtykke for denne spesielle delen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Gullestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Thor Ueland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ola Kleveland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jan Kristian Damås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Rune Wiseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »