Cristin-prosjekt-ID: 606570
Sist endret: 15. august 2018 08:29

Cristin-prosjekt-ID: 606570
Sist endret: 15. august 2018 08:29
Prosjekt

Injury Prevention and long term Outcomes following Trauma (IPOT)

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland
ved Akuttklinikken ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre klinisk medisinske fag

Emneord

Langvarige smerter • Rusmedisin • Ulykkesgransking

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2018 Slutt: 30. mars 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Injury Prevention and long term Outcomes following Trauma (IPOT)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akuttklinikken ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for FoU, Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Bård Natvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo

Svetlana Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Thomas Clausen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Olav Røise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for ortopedi ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger
1 - 5 av 5