Cristin-prosjekt-ID: 607133
Sist endret: 17. august 2018, 13:41

Cristin-prosjekt-ID: 607133
Sist endret: 17. august 2018, 13:41
Prosjekt

Revmatoid artritt i Oslo (Leddgiktsregisteret)

prosjektleder

Tillmann Uhlig
ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 1994 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Revmatoid artritt i Oslo (Leddgiktsregisteret)

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å studere sykdomsutfall hos mennesker med revmatoid artritt (leddgikt) i Oslo.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tillmann Uhlig

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ortopedisk - Ullevål ved Universitetet i Oslo

Tore Kristian Kvien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ortopedisk - Ullevål ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Deriving common comorbidity indices from the MedDRA classification and exploring their performance on key outcomes in patients with rheumatoid arthritis.

Putrik, Polina; Ramiro, Sofia; Lie, Elisabeth; Michaud, Kaleb; Kvamme, Maria Knoph; Keszei, Andras P.; Kvien, Tore Kristian; Uhlig, Till; Boonen, Annelies. 2018, Rheumatology. MSDNOR, DIAKONSYK, UM, UoNMC, LUMC, RTHAVitenskapelig artikkel

Sleep disturbance in patients with rheumatoid arthritis is related to fatigue, disease activity, and other patient-reported outcomes.

Austad, Cathrine; Kvien, Tore Kristian; Olsen, Inge Christoffer; Uhlig, Till. 2017, Scandinavian Journal of Rheumatology. VV, DIAKONSYKVitenskapelig artikkel

Calcium supplementation and inflammation increase mortality in rheumatoid arthritis: A 15-year cohort study in 609 patients from the Oslo Rheumatoid Arthritis Register.

Provan, Sella Aarrestad; Olsen, Inge Christoffer; Austad, Cathrine; Haugeberg, Glenn; Kvien, Tore Kristian; Uhlig, Till. 2017, Seminars in Arthritis & Rheumatism. DIAKONSYK, MHHVitenskapelig artikkel

Cost-effectiveness of TNF inhibitors vs synthetic disease-modifying antirheumatic drugs in patients with rheumatoid arthritis: A Markov model study based on two longitudinal observational studies.

Kvamme, Maria Knoph; Lie, Elisabeth; Uhlig, Till; Moger, Tron Anders; Kvien, Tore Kristian; Kristiansen, Ivar Sønbø. 2015, Rheumatology. DIAKONSYK, FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Rheumatoid arthritis is milder in the new millennium: health status in patients with rheuatoid arthritis 1994-2004.

Uhlig, Till; Heiberg, Turid; Mowinckel, Petter; Kvien, Tore Kristian. 2008, Annals of the Rheumatic Diseases. HIØ, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 57 | Neste | Siste »