Cristin-prosjekt-ID: 607799
Sist endret: 21. august 2018, 13:59

Cristin-prosjekt-ID: 607799
Sist endret: 21. august 2018, 13:59
Prosjekt

Innsatte med utviklingshemming

prosjektleder

Berit Johnsen
ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Rettspsykiatri • Psykologi • Kriminologi

Emneord

Psykisk utviklingshemming

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 21. august 2018 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Innsatte med utviklingshemming

prosjektdeltakere

prosjektleder

Berit Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Christine Friestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3