Cristin-prosjekt-ID: 607801
Sist endret: 21. august 2018, 14:16

Cristin-prosjekt-ID: 607801
Sist endret: 21. august 2018, 14:16
Prosjekt

START at the secure ward Brøset

prosjektleder

Erik Kroppan
ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 21. august 2018 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

START at the secure ward Brøset

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Kroppan

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Marita Barseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
1 - 3 av 3