Cristin-prosjekt-ID: 608218
Sist endret: 23. august 2018 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 608218
Sist endret: 23. august 2018 14:56
Prosjekt

Trening av eksekutive funksjoner for pasienter med schizofreni

prosjektleder

Merete Glenne Øie
ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trening av eksekutive funksjoner for pasienter med schizofreni

Vitenskapelig sammendrag

Ca. 85% av pasientene med schizofreni har kognitiv funksjonsnedsettelse, og de eksekutive funksjonene (målstyre atferd) er ofte svekket.

Eksekutiv dysfunksjon er en viktige prediktor for funksjon i hverdagen som sosial problemløsning, aktiviteter i dagliglivet, og evnen til å ta seg utdanning eller arbeid. Psykosemedisin bedrer i liten grad de eksekutive funksjonene, og vanskene er som regel til stede også når psykosesymptomene er bedret. En av de best validerte metodene for å bedre eksekutive funksjoner er Goal Management Training (GMT). Ingen tidligere studier har undersøkt effekten av gruppebasert GMT for  pasienter med schizofreni eller pasienter med høy risiko for schizofreni.  Pasienter ved Sykehuset Innlandet i alderen 16-67 år vil bli inkludert over en periode på 2 år. En behandlingsgruppe (GMT; n = 50) og en kontrollgruppe (venteliste n = 50) vil bli inkludert. Et bredt spekter av nevropsykologiske tester, og andre kartleggingsmetoder av eksekutive funksjoner, symptomer, livskvalitet osv vil bli anvendt. Hvis GMT forbedrer eksekutive funksjoner, kan det få en viktig positiv innvirkning på pasientens daglige liv og  livskvalitet.

 

 

 

Metode

Hovedmålet med studien er å undersøke effekten av GMT som et gruppebasert behandlingsprogram for pasienter med schizofreni-spektrumforstyrrelser eller høyrisiko for schizofreni.

(1) Har en randomisert kontrollert studie (RCT) med GMT gitt til pasienter med schizofreni eller høy risiko for schizofreni, resultert i forbedret  eksekutive funksjoner?                                                                                                                                                                                                                                                                     (2) Fører GMT til forbedret måloppnåelse i hverdagen?
(3) Påvirker GMT pasientens følelsesmessige helse?
(4) Finnes det spesifikke egenskaper hos pasienter som er assosiert med bedre behandlingsresultat etter GMT?

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Merete Glenne Øie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avd Forskning ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Jan Stubberud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Torill Ueland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk senter for mental helseforskning - Senter for Fremragende Forskning ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Elisabeth Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avd Psykosebehandling og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet HF

Brian Levine

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Toronto
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »