Cristin-prosjekt-ID: 608220
Sist endret: 24. august 2018 09:15

Cristin-prosjekt-ID: 608220
Sist endret: 24. august 2018 09:15
Prosjekt

DigiBuild - Heldigitalisert Byggeprosess

prosjektleder

Mårten Skällenäs
ved Backe Entrepenør AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Backe Entrepenør AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 15.700.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 282198

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Bygningsfag • Bygg-, anleggs- og transportteknologi • Teknologi

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mai 2018 Slutt: 31. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DigiBuild - Heldigitalisert Byggeprosess

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å utvikle et helhetlig konsept for en heldigital byggeprosess. I prosjektet skal det jobbes frem et vitenskapelig grunnlag for hvordan en kompleks prosjektorganisasjon med høy grad av innkjøpte tjenester vil respondere på et heldigitalt konsept. Samtidig skal det forskes på hvilke forutsetninger som ligger til grunn for hvordan man kan oppnå en sømløs dataflyt mellom systemer gjennom byggeprosessen slik at man oppnår et holistisk perspektiv og øyeblikksbilde på hvilke elementer det jobbes på parallelt i byggeprosjekter. Ut fra det vitenskapelige grunnlaget skal det utvikles prototyper for opplæring av aktører i byggeprosjekter med DigiBuild, samt en industriell dataplattform som gjør at den heldigitale byggeprosessen kan valideres i praksis. Målet er at prototypene skal validere om det er mulig å oppnå 33% kostnadsreduksjon, 50% lavere klimagassutslipp og 50% raskere prosjektgjennomføring.

Vitenskapelig sammendrag

Den svake produktivitetsveksten i byggenæringen har vært i Regjeringens søkelys i mange år. Samarbeidsprosjektet Bygg21 trekker fram bruk av ny teknologi og digitalisering, samt samhandling som viktig for produktivitetsvekst. Næringen arbeider med å øke produktiviteten. Flere initiativer tar sikte på å øke graden av digitalisering av prosessene i byggeprosjekter, der den underliggende antakelsen er at dette vil bidra til bedre samhandling og kommunikasjon blant aktørene i et byggeprosjekt, og dermed økt produktivitet. Initiativene preges imidlertid av silotenkning og utvikling av systemer som ikke snakker sammen. I følge Bygg21 må dette forandres for at løsningene skal komme næringen som helhet til gode.

Ingen har så langt klart å utvikle løsninger som kan benyttes for å øke produktivitet i næringen som helhet, og vi mangler fortsatt et helhetlig konsept for en heldigital byggeprosess (i bred forstand), som dekker både den teknologiske og organisasjonsmessige siden. Samarbeidspartnerene Backe Entreprenør, Lean Communications, Handelshøgskolen BI og SINTEF Digital har som overordnet målsetning å utvikle et slikt et helhetlig konsept og industriell dataplattform for en heldigital byggeprosess, heretter kalt DigiBuild.

Til sammen har det helhetlige konseptet for digital byggeprosess, inkludert plattformen, virksomhetsarkitekturen og opplæringsverktøyet potensial til å føre til 33% kostnadsreduksjon, 50% lavere klimagassutslipp og 50% raskere prosjektgjennomføring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mårten Skällenäs

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Backe Entrepenør AS

Arne-Jørgen Berre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF Digital ved SINTEF AS

Lena Elisabeth Bygballe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen BI
Aktiv cristin-person

Ragnvald Sannes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen BI

Ragnhild Kvålshaugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI
1 - 5 av 5