Cristin-prosjekt-ID: 608867
Sist endret: 12. februar 2020, 11:18

Cristin-prosjekt-ID: 608867
Sist endret: 12. februar 2020, 11:18
Prosjekt

Minecraft in Teacher Education: Developing 21st Century Skills in Social Studies

prosjektleder

Louise Mifsud
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 800.000
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
  Prosjektkode: DIG-P28/2019

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap • Andre pedagogiske fag • Teknologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Minecraft in Teacher Education: Developing 21st Century Skills in Social Studies

Vitenskapelig sammendrag

The long-term aim of our research is to understand how student teachers perceive the value of generic skills in specific subject areas such as Social Studies, through a dialectical interplay of generic- and domain-specific skills practice, exemplified in by children’s building and playing in Minecraft and other block building games. Our focus is on how both types of skills can be practiced in the same lesson and in the same digital learning environment. We address the following research questions:

 

What are student teachers' perceptions of Minecraft for learning purposes?

What are the challenges and opportunities for teachers’ organization of Minecraft lessons into two distinct activities: generic- and domain specific skills- and knowledge practices?

Metode

 

Student teachers are first introduced to Minecraft as a tool. Part of the Social Studies subject curriculum for middle and lower secondary education in Norway (grades 5 to 10) in Minecraft  is then implemented in initial teacher education. By leveraging Minecraft’s affordances for building and roleplaying, we aim to create a digital learning environment that supports aspects of generic and domain specific skills practice in combination.

The study is organized as an experimental teaching activity between two educational institutions in Norway (A and B) over a three-week period. Institution A provided educational resources (MA students majoring in general education act as tutors) and institution B (student teachers majoring in Social Studies) will carry out a joint learning activity defined by an assignment created by institution B. The assignment will be grounded in a specific topic in Social Studies such as creating a model of the Norwegian parliament building or and industrialised area in Oslo and to engage in collaborative learning through role-play. Thus, we aim that the students acquire technical skills in using Minecraft in creative mode, detailed knowledge about the building and how the physical structures that reflect the era and society. The  role plays were recorded by using a video-capture tool.

A questionnaire informed by our research questions  as well as interviews are then conducted with the students. 

The student teachers at Institution B then introduce Minecraft to a middle school classroom.

Utstyr

Minecraft education, video-capture tools, microphones

Tittel

Minecraft i lærerutdanning - utvikling av generiske ferdigheter i samfunnsfag

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som mål å gi lærerstudenter med fordypning i samfunnsfag kunnskap om utvalgte historiske perioder ved å modellere historiske miljøer i Minecraft. Prosjektet er organisert som et utforskende undervisningsaktivitet mellom OsloMet/Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning og UiO/Institutt for pedagogikk over en tre ukers periode hvert semester over 2 år. UiO stiller med pedagogikkstudenter som underviser og veileder studentene fra OsloMet i hvordan gjenskape bygninger i en virtuell verden i Minecraft og hvordan utføre rollespill i denne verden. Dette gir studentene fra UiO mulighet til å anvende kunnskap ervervet fra sin utdanning i IKT og læring, der generiske ferdigheter knyttet til Minecraft er vektlagt.

En av de pedagogiske styrkene i rollespill  i Minecraft er det samtidige perspektivet - at historien ses fra aktørens synsvinkel. I utvikling av rollespillene må handlingsalternativene for historiske mennesker studeres i nåtid. Dette gir bedre forutsetninger til å forstå fortiden mest mulig på aktørenes egne premisser.  I sin rekonstruksjon av de historiske miljøene, må studentene utforske en rekke spørsmål: Hvordan så byggene ut utvendig og innvendig? Hvordan var levekårene?  Hva kjennetegnet maktstrukturene og hva utløste konflikter? Å utforme bygg og lage skript til realistiske rollespill fordrer en grundig og utforskende tilnærming til historiske kilder. I tillegg til historisk forståelse må studentene anvende generiske ferdigheter slik som kreativitet, samarbeid og digitale ferdigheter når de bygger, og de må løse problemstillinger som dukker opp underveis. Den modellen for samarbeidslæring vi utvikler i dette prosjektet tar utgangspunkt i en utforskende tilnærming til faget, men tar det også et skritt videre gjennom kunnskapsbaserte rollespill (utførelse og refleksjon), som gjør det mulig å koble samfunnsfag og historie til elevenes livsverden gjennom dataspill. Etter ett semester med utprøving på OsloMet vil lærerstudentene få prøve ut Minecraft sammen med elever i praksisfeltet. Resultatene i form av undervisningsressurser og Minecraft basisverdener vil bli publisert på en nettressurs. I nettressursen vil det være instruksjoner og eksempler for pedagogisk bruk (videoer, m.m.).

Metode

Spørreskjema, observasjon, intervju

Utstyr

Minecraft education edition, skjermopptaksverktøy, mikrofon, kamera

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Louise Mifsud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Siv Eie

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Anders Mørch

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo

Renate Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mikkel Bertram Rustad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Hvordan integrere samarbeid og kreativitet i samfunnsfag i tråd med den nye læreplanen?

Rustad, Mikkel Bertram. 2020, NKUL. OSLOMETFaglig foredrag

Fagspesifikke og generiske ferdigheter i historie - å legge til rette for aktiv læring.

Mifsud, Louise; Mørch, Anders Irving; Eie, Siv; Rustad, Mikkel Bertram; Andersen, Renate. 2019, Høstkonferansen 2019. OSLOMET, UIOVitenskapelig foredrag

Teaching History through Minecraft:Combining Generic and Content-Specific Skills in Teacher Education in a Digital Learning Environment.

Mifsud, Louise; Eie, Siv; Andersen, Renate; Mørch, Anders Irving; Rustad, Mikkel Bertram. 2019, ECER. OSLOMET, UIOVitenskapelig foredrag

Minecraft gir aktiv læring i samfunnsfag Den industrielle revolusjonen er tema når lærerstudentene bruker dataverktøyet Minecraft.

Mifsud, Louise; Eie, Siv; Andersen, Renate; Mørch, Anders Irving; Rustad, Mikkel Bertram; Litherland, Kristina Torine. 2019, HINN, OSLOMET, UIOIntervju

Issues and Methods for Inclusion in Collaborative Learning Activities with Integrated Domain-Oriented Digital Learning Environments: The Case of Minecraft in Social Studies in Teacher Education in Norway.

Mørch, Anders Irving; Mifsud, Louise; Eie, Siv; Andersen, Renate. 2018, NordiCHI 2018: “Inclusion through Design and Use of Digital Learning Environments: Issues, Methods and Stories,” Saturday Sept. 29th.. HINN, OSLOMET, UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »