Cristin-prosjekt-ID: 609476
Sist endret: 30. august 2018, 09:49

Cristin-prosjekt-ID: 609476
Sist endret: 30. august 2018, 09:49
Prosjekt

Formativ følgeevaluering av næringspartnerskapet i Østfold

prosjektleder

Ulla Higdem
ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Formativ følgeevaluering av næringspartnerskapet i Østfold

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ulla Higdem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Per Kristian Alnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lillehammer
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Hans Olav Bråtå

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Lillehammer ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 3 av 3