Cristin-prosjekt-ID: 611427
Sist endret: 25. januar 2021, 11:33

Cristin-prosjekt-ID: 611427
Sist endret: 25. januar 2021, 11:33
Prosjekt

Infrastructure for Norwegian Earth System modelling (INES)

prosjektleder

Mats Bentsen
ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 270061

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2018 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Infrastructure for Norwegian Earth System modelling (INES)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mats Bentsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jean Iaquinta

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Meteorologi og oseanografi ved Universitetet i Oslo

Kirstin Krüger

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Meteorologi og oseanografi ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Jørund Raukleiv Strømsøe

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4