Cristin-prosjekt-ID: 613874
Sist endret: 19. september 2018, 19:32

Cristin-prosjekt-ID: 613874
Sist endret: 19. september 2018, 19:32
Prosjekt

Kunstpedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen

prosjektleder

Inger-Lisa Møen
ved NLA Høgskolen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NLA Høgskolen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Humaniora

Emneord

Muntlig Fortelling • Lek og drama i barnehagen • Kunst og håndverk • Barn og unges mediebruk • Barn og kunst • Drama • Musikk i barnehagen • Musikk og språk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunstpedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen

Populærvitenskapelig sammendrag

Kunstpedagogisk utviklingsarbeid kan være å heve de ansattes generelle kunstpedagogiske kompetanse og å planlegge og gjennomføre gode kunstpedagogiske arbeid med barna i barnehagen.

Prosjektet har som mål å publisere lærebok for Barnehagelærerutdanningen med fokus på kunstfaglige uttrykksformer og kunstfaglige perspektiver på barnehagens innhold. Boken vil gi innspill på ulike strategier for arbeid med kunstpedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen og vise prosesser for kompetanseheving i barnehagens personale.  

Målet for boken er å vise hvordan man kan arbeide systematisk med kunstfagenes uttrykksmåter og arbeidsformer i barnehagen. 

Boken inneholder kapitler med bakgrunn i ulike kunstfaglige områder:  Musikk, kunst og håndverk, drama og lek. 

 

 

Metode

Arbeid med manus for lærebok for barnehagelærerutdanningen. Målgruppe:  Studenter og ansatte i barnehager. 

Redaktører:  Elin Thoresen og Inger-Lisa Møen

Utgiver: Fagbokforlaget

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger-Lisa Møen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NLA Høgskolen

Elin Thoresen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved NLA Høgskolen

Åse Kvalbein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NLA Høgskolen

Ingvard Bråten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Ruth Hol Mjanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NLA Høgskolen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »