Cristin-prosjekt-ID: 614510
Sist endret: 23. mars 2021, 12:33

Cristin-prosjekt-ID: 614510
Sist endret: 23. mars 2021, 12:33
Prosjekt

Innovative and sustainable exploitation of plant proteins in future foods - FoodProFuture - 267858

prosjektleder

Anne Kjersti Uhlen
ved Institutt for plantevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 45.664.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 267858

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Emneord

Konsument og marked • LCA • Plantedyrking • Forbrukeratferd • Matvitenskap • NorEnviro

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
67232814
Sted
Anne Kjersti Uhlen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Innovative and sustainable exploitation of plant proteins in future foods - FoodProFuture - 267858

Vitenskapelig sammendrag

FoodProFuture har som mål å utvikle en kunnskapsplattfrom for optimal produksjon og utnyttelse av norske proteinrike vekster til gode, helseriktige og attraktive plantebaserte matvarer med høyt proteininnhold. Slike produkter er helt sentrale i skiftet mot et mer bærekraftig kosthold med reduserte miljøavtrykk og bedre helse for store befolkningsgrupper. Kunnskapsplattformen vil gjøre det mulig å produsere bærekraftige plantebaserte produkter av høy kvalitet, noe som gir muligheter for økonomisk gevinst både i landbruket og i matindustrien.

Prosjektet vil ah fokus på vekster som kan dyrkes under norske forhold (belgvekster og havre), samt sidestrømmer fra korn, potet og raps. Gjennom å fremskaffe og kombinere nye kunnskaper om dyrking, kvalitetsegenskaper hos råvarene og innovative prosesseringsmetoder, skal det lages helseriktige modell-produkter med høy sensorisk kvalitet. Funksjonelle og sensoriske egenskaper av aktuelle proteinrike ingredienser og modellprodukter skal studeres. Prosjektet vil gi kunnskap om helse og sikkerhetsaspekter ved plantebaserte produkter, og miljøkonsekvenser av hele matvaresystemet fra primærproduksjon til forbruker vil bli vurdert. Prosjektet vil gi ny innsikt om forbrukeres krav til plantebaserte produkter og markeder, og avdekke aktuelle barrierer i matsystemet (landbruk, forbrukere, industri) som blokkerer dreining. Økt forståelse av norske forbrukeres holdninger til proteinrike plantebaserte produkter og hvilke utfordringer dette gir matindustrien, er helt avgjørende for å få til et skifte mot et mer bærekraftig kosthold.

Tittel

Innovativ og bærekraftig utnyttelse av planteprotein i fremtidens matprodukter - FoodProFuture - 267858

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kjersti Uhlen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for plantevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Anna Birgitte Milford

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

Katja-Maria Prexl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sensorikk, forbruker og innovasjon ved NOFIMA
Aktiv cristin-person

Annechen Bahr Bugge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Paula Alejandra Varela-Tomasco

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sensorikk, forbruker og innovasjon ved NOFIMA
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Meat analogues from a faba bean concentrate can be generated by high moisture extrusion.

do Carmo, Cátia Saldanha; Knutsen, Svein Halvor; Malizia, Giulia Sofia; Dessev, Tzvetelin; Geny, Alexia; Zobel, Hanne; Myhrer, Kristine S.; Varela, Paula; Sahlstrøm, Stefan. 2021, Future Foods. VIPHIVP, NOFIMAVitenskapelig artikkel

Prosesseringsteknologi for økt utnyttelse av korn og belgvekster.

Sahlstrøm, Stefan. 2020, Landbruksrådgivning møte. NOFIMAPopulærvitenskapelig foredrag

Vil dyrking av proteinvekster erstatte norsk matkorn?

Waalen, Wendy; Abrahamsen, Unni. 2020, Bonde og småbruker. NIBIOLeserinnlegg
1 - 5 av 88 | Neste | Siste »