Cristin-prosjekt-ID: 616219
Sist endret: 29. september 2018, 14:40

Cristin-prosjekt-ID: 616219
Sist endret: 29. september 2018, 14:40
Prosjekt

Kommunale botiltak for barn og unge

prosjektleder

Hilde Lidén
ved Institutt for samfunnsforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for samfunnsforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. august 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kommunale botiltak for barn og unge

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Lidén

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for samfunnsforskning
Aktiv cristin-person

Oddbjørg Skjær Ulvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Håkon Solbu Trætteberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 3 av 3