Cristin-prosjekt-ID: 616559
Sist endret: 5. februar 2019 12:55
Cristin-prosjekt-ID: 616559
Sist endret: 5. februar 2019 12:55
Prosjekt

Politimetoder i endring

prosjektleder

Johanne Yttri Dahl
ved Politihøgskolen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Politihøgskolen

Finansiering

 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 238170

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Politi • Kriminologi • Sosiologi • Politiarbeid

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Politimetoder i endring

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å utforske den økende sammenflettingen av politimetoder som tas i bruk før et lovbrudd oppstår (proaktivt politiarbeid) og polititiltak i etterkant av lovbruddet (reaktivt politiarbeid). Tradisjonelt har kriminalitetsforebygging og etterforskning vært atskilte politimetoder. I dag forventes det at politiet er i forkant og jobber både proaktivt og reaktivt mot en rekke lovbrudd – som økonomisk kriminalitet, arbeidsmarkedskriminalitet, vinningskriminalitet og menneskehandel. Dette krever at politiet får kunnskap om kriminalitet som planlegges og pågår. Det er i den forbindelse at etterretning, proaktiv etterforskning, kriminalitetsanalyser, overvåkning og provokasjon får sentral betydning. Prosjektet vil utforske dilemmaer og spørsmål som oppstår ut fra bruk av nye politimetoder, den nye rollen til politiet i samfunnet og utvisking av skiller mellom proaktive og reaktive politimetoder. Nærpolitireformens vekt på profesjonalisering, spesialisering, nye arbeidsmetoder, kunnskapsstyrte prosesser og etterretning undersøkes ut fra pågående prosjekter. Basert på velvalgte caser vil prosjektet utvikle kunnskap om lite utforskede sider ved politiarbeid, både internasjonalt og i Norge. Prosjektet vil dermed bidra til ny empirisk kunnskap og teoriutvikling, som er viktig for utdanningen av et høyt kvalifisert politi.

Metode

I prosjektet skal ulike relevante caser kartlegges og analyseres for å utforske trender i moderne politiarbeid.

Tittel

New trends in modern policing

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å utforske den økende sammenflettingen av politimetoder som tas i bruk før et lovbrudd oppstår (proaktivt politiarbeid) og polititiltak i etterkant av lovbruddet (reaktivt politiarbeid). Tradisjonelt har kriminalitetsforebygging og etterforskning vært atskilte politimetoder. I dag forventes det at politiet er i forkant og jobber både proaktivt og reaktivt mot en rekke lovbrudd – som økonomisk kriminalitet, arbeidsmarkedskriminalitet, vinningskriminalitet og menneskehandel. Dette krever at politiet får kunnskap om kriminalitet som planlegges og pågår. Det er i den forbindelse at etterretning, proaktiv etterforskning, kriminalitetsanalyser, overvåkning og provokasjon får sentral betydning. Prosjektet vil utforske dilemmaer og spørsmål som oppstår ut fra bruk av nye politimetoder, den nye rollen til politiet i samfunnet og utvisking av skiller mellom proaktive og reaktive politimetoder. Nærpolitireformens vekt på profesjonalisering, spesialisering, nye arbeidsmetoder, kunnskapsstyrte prosesser og etterretning undersøkes ut fra pågående prosjekter. Basert på velvalgte caser vil prosjektet utvikle kunnskap om lite utforskede sider ved politiarbeid, både internasjonalt og i Norge. Prosjektet vil dermed bidra til ny empirisk kunnskap og teoriutvikling, som er viktig for utdanningen av et høyt kvalifisert politi.

Metode

I prosjektet skal ulike relevante caser kartlegges og analyseres for å utforske trender i moderne politiarbeid.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Johanne Yttri Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Politihøgskolen

Pernille Erichsen Skjevrak

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen

Siv Rebekka Runhovde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen

Heidi Fischer Bjelland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen

Annette Vestby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »