Cristin-prosjekt-ID: 617233
Sist endret: 4. oktober 2018 14:38

Cristin-prosjekt-ID: 617233
Sist endret: 4. oktober 2018 14:38
Prosjekt

Politimetoder i endring: Politiets risikohåndtering og publikum

prosjektleder

Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus
ved Politihøgskolen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Politihøgskolen

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Politimetoder i endring: Politiets risikohåndtering og publikum

Populærvitenskapelig sammendrag

Hvilke konsekvenser har det for politiets rolle i samfunnet at sikkerhet, transnasjonalt samarbeid og etterretning blir en stadig viktigere del av politiets hverdag? Formålet med prosjektet er å undersøke ny teknologi og arbeidsmetodikk i politiet. Prosjektet ser spesielt på hvordan etterretning, forebygging og etterforskning påvirker politiets prioriteringer, risikohåndtering og relasjon til publikum.

Metode

Prosjektet bygger på data som intervju, fokusgrupper, observasjoner og spørreundersøkelse. Gundhus samarbeider med Christin Wathne på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Niri Talberg på Fagbevegelsens forskningsorganisasjon (FAFO) og Pia Jansen ved Forsvarets Etterretningshøgskole.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Politihøgskolen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Pia Therese Jansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forsvarets høgskole
Aktiv cristin-person

Olav Niri Talberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsstiftelsen Fafo

Christin Thea Wathne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Transnational policing and intelligence: Negotiations of risks.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen. 2017, Human trafficking and human smuggling in Norway and Bulgaria. PHS, UIOFaglig foredrag

Rhetorics and practice of policing borders.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen. 2017, Migration research at IKRS and PRIO. UIO, PHSVitenskapelig foredrag

Formidling av politiforskning.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen. 2017, Politivitenskap - FIKS prosjektet. PHS, UIOVitenskapelig foredrag

Migration security and intelligence.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen. 2017, Policing Organised and Cyber Crime: research and practitioner perspectives. PHS, UIOVitenskapelig foredrag

Discretion as an obstacle .

Gundhus, Helene Ingebrigtsen. 2017, Ethnographic Perspectives on Policing and Experiences of Policing in a Context of Administrative Change. PHS, UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »