Cristin-prosjekt-ID: 620695
Sist endret: 24. oktober 2018 09:17

Cristin-prosjekt-ID: 620695
Sist endret: 24. oktober 2018 09:17
Prosjekt

Gode pasientforløp: pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) - ønsker og behov hjemme og i sykehus

prosjektleder

Bente Bjørsland
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Emneord

Hjemmesykepleie • Kols • Sykehus

HRCS-helsekategori

 • Lunger og luftveier

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gode pasientforløp: pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) - ønsker og behov hjemme og i sykehus

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bente Bjørsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Dora Thalberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Elverum kommune

Hanne Ulvåknippa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 3 av 3