Cristin-prosjekt-ID: 620696
Sist endret: 24. oktober 2018 09:30

Cristin-prosjekt-ID: 620696
Sist endret: 24. oktober 2018 09:30
Prosjekt

Videreutvikling av arbeidslagsmodellen til personer med demens i hjemmetjenesten - koordinator, individuell plan, dagaktivitets- og avlastningstilbud

prosjektleder

Ødegård Kjøs Bente
ved Hamar kommune

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Hamar kommune

Klassifisering

Emneord

Arbeidslagsmodell • Hjemmesykepleie • Demens

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Videreutvikling av arbeidslagsmodellen til personer med demens i hjemmetjenesten - koordinator, individuell plan, dagaktivitets- og avlastningstilbud

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ødegård Kjøs Bente

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Hamar kommune
Aktiv cristin-person

Bente Bjørsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2