Cristin-prosjekt-ID: 620741
Sist endret: 24. oktober 2018 14:47
Cristin-prosjekt-ID: 620741
Sist endret: 24. oktober 2018 14:47
Prosjekt

Combinatorial methods in analysis (COMAN)

prosjektleder

Eugenia Malinnikova
ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: COMAN

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2018 Slutt: 1. april 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Combinatorial methods in analysis (COMAN)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eugenia Malinnikova

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Yurii Lyubarskii

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Andrii Bondarenko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sigrid Grepstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kristian Seip

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5