Cristin-prosjekt-ID: 620931
Sist endret: 25. oktober 2018, 16:18

Cristin-prosjekt-ID: 620931
Sist endret: 25. oktober 2018, 16:18
Prosjekt

Engineering efficient DNA ligases for improved Next-Generation-Sequencing

prosjektleder

Adele Kim Williamson
ved Institutt for kjemi ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 244247

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Bioteknologi

Emneord

DNA-sekvensiering • Enzymer • Molekylærbiologi • DNA - protein interaksjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2015 Slutt: 30. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Engineering efficient DNA ligases for improved Next-Generation-Sequencing

prosjektdeltakere

prosjektleder

Adele Kim Williamson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kjemi ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Kjersti Lian

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Aili Sarre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Wayne Patrick

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Victoria University of Wellington

Morten Elde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Discovery and design of novel DNA ligases for biotechnology.

Williamson, Adele Kim; Hjerde, Erik; Sarre, Aili; Leiros, Ingar; Berg, Kristel; Leiros, Hanna-Kirsti S.. 2018, 6th International Conference on Novel Enzymes 2018. UITPoster

DNA binding with a minimal scaffold: structure-function analysis of Lig E DNA ligases.

Williamson, Adele Kim; Grgic, Miriam; Leiros, Hanna-Kirsti S.. 2018, Nucleic Acids Research (NAR). UITVitenskapelig artikkel

Biochemical characterization of ParI, an orphan C5-DNA methyltransferase from Psychrobacter arcticus 273-4.

Grgic, Miriam; Williamson, Adele Kim; Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Altermark, Bjørn; Leiros, Ingar. 2018, Protein Expression and Purification. UIT, NORCEVitenskapelig artikkel

Beyond T4: discovery and design of DNA ligases for use in biotechnological applications.

Williamson, Adele Kim; Hjerde, Erik; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Lian, Kjersti; Ramirez, Miguel A.; Patrick, Wayne M.. 2017, Cryo-EM Symposium. UITPoster

Structural and Bioinformatic Studies of the ‘Lig E’Group of Bacterial ATP-Dependent DNA Ligases.

Williamson, Adele Kim; Kahlke, Tim; Hjerde, Erik; Leiros, Hanna-Kirsti S.. 2016, The 52nd NBS contact meeting. UITVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »