Cristin-prosjekt-ID: 621086
Sist endret: 26. oktober 2018 11:09

Cristin-prosjekt-ID: 621086
Sist endret: 26. oktober 2018 11:09
Prosjekt

Lillehammer Neurodevelopmental Follow-up Study (LINEUP)

prosjektleder

Erik Winther Skogli
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lillehammer Neurodevelopmental Follow-up Study (LINEUP)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Winther Skogli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Per Normann Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Merete Glenne Øie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Kjell Tore Hovik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 4 av 4