Cristin-prosjekt-ID: 621672
Sist endret: 1. november 2019 11:39

Cristin-prosjekt-ID: 621672
Sist endret: 1. november 2019 11:39
Prosjekt

Functional Writing in Primary School (FUS)

prosjektleder

Gustaf Bernhard Uno Skar
ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 288795

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk • Fagdidaktikk • Humaniora

Emneord

Formativ vurdering • Profesjonell utvikling • Intervensjon • Språktesting og vurdering • Skriveopplæring • Fagdidaktikk L1 • Summativ vurdering

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 30. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Functional Writing in Primary School (FUS)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gustaf Bernhard Uno Skar

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anne Kathrine Hundal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Arne Johannes Aasen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lennart Jølle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Synnøve Matre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Vurdering.

Skar, Gustaf Bernhard Uno. 2019, Fagdag på Hov skole, Holtålen kommune. NTNUFaglig foredrag

Skrivundervisning på 1-3 trinn Praktik och mönster Preliminära resultat från en enkätundersökning.

Skar, Gustaf Bernhard Uno; Graham, Steve; Falk, Daroon Yassin. 2019, Skrivesenterets höstseminar. NTNUFaglig foredrag

Tools for Assessment of Young Learners Functional Writing Proficiency.

Skar, Gustaf Bernhard Uno; Jølle, Lennart. 2019, the 18th Biennal EARLI Conference, August 2019, Aachen, Germany. NTNUVitenskapelig foredrag

Funksjonell skriving i de første skoleårene - en intervention.

Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes; Jølle, Lennart. 2019, Skriv! Les! . NTNUVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »