Cristin-prosjekt-ID: 621681
Sist endret: 30. oktober 2018, 13:31

Cristin-prosjekt-ID: 621681
Sist endret: 30. oktober 2018, 13:31
Prosjekt

Postcolonial perspectives on adult language teaching in Norway

prosjektleder

Marte Monsen
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Språkvitenskapelige fag • Humaniora

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. oktober 2018 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Postcolonial perspectives on adult language teaching in Norway

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Monsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Guri Bordal Steien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2