Cristin-prosjekt-ID: 623383
Sist endret: 21. november 2018 10:45

Cristin-prosjekt-ID: 623383
Sist endret: 21. november 2018 10:45
Prosjekt

Utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene: en systematisk oversikt

prosjektleder

Jose Francisco Meneses Echavez
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2018 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene: en systematisk oversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

NAV har bedt område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet om å utføre en systematisk oversikt om effekter av utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene for voksne. Vi skal søke systematisk etter litteratur for å identifisere relevante studier, kritisk vurdere den metodiske kvaliteten til inkluderte studier, oppsummere funn fra disse studiene og presentere funnene i form av en systematisk oversikt i henhold til internasjonale standarder. 

Tittel

Education for labor market opportunities

Populærvitenskapelig sammendrag

The Division of Health Services in the Norwegian Institute of Public Health has been commissioned by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) to conduct a systematic review on the effects of educational interventions aiming to improve labor market opportunities for adults. We will conduct a systematic literature search to identify relevant studies, critically appraise included studies, synthesize findings from these, evaluate the quality of the evidence, and present these findings in the form of a systematic review according to international standards.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jose Francisco Meneses Echavez

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Hilde Tinderholt Myrhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Rigmor Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Hilde Helene Holte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Johan Siqveland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »