Cristin-prosjekt-ID: 623561
Sist endret: 9. november 2018 13:14

Cristin-prosjekt-ID: 623561
Sist endret: 9. november 2018 13:14
Prosjekt

Euro-START, an international collaborative project aiming to compile an integrated dataset of START assessments conducted as part of routine clinical practice in mental health services across Europe.

prosjektleder

Richard Whittington
ved PH - Brøset psykiatriske avdeling ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre klinisk medisinske fag

Emneord

Forebyggende risikokartlegging

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.4 Metodologi og målinger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 9. november 2018 Slutt: 9. november 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Euro-START, an international collaborative project aiming to compile an integrated dataset of START assessments conducted as part of routine clinical practice in mental health services across Europe.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Richard Whittington

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved PH - Brøset psykiatriske avdeling ved St. Olavs Hospital HF

Tom Krisman Kule Palmstierna

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Brøset psykiatriske avdeling ved St. Olavs Hospital HF
1 - 2 av 2