Cristin-prosjekt-ID: 623947
Sist endret: 16. oktober 2019, 15:58

Cristin-prosjekt-ID: 623947
Sist endret: 16. oktober 2019, 15:58
Prosjekt

MI-NAV prosjektet: har Motiverende Intervju effekt på raskere retur-til-arbeid hos sykemeldte med muskelskjelettsmerter ? et randomisert eksperiment innen NAV

prosjektleder

Margreth Grotle
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 280431/H20

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Sosial- og arbeidspsykologi

Emneord

Effektevaluering • Motiverende intervju • Risikofaktorer

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
90111172
Sted
Margreth Grotle

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. september 2018 Slutt: 31. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MI-NAV prosjektet: har Motiverende Intervju effekt på raskere retur-til-arbeid hos sykemeldte med muskelskjelettsmerter ? et randomisert eksperiment innen NAV

prosjektdeltakere

prosjektleder

Margreth Grotle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Maurits Van Tulder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vrije Universiteit Amsterdam

Nadine E. Foster

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Keele University

Roger Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gunnhild Irene Bagøien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St Olav Driftsservice ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »