Cristin-prosjekt-ID: 624353
Sist endret: 14. november 2018, 13:41

Cristin-prosjekt-ID: 624353
Sist endret: 14. november 2018, 13:41
Prosjekt

Evaluering av Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019

prosjektleder

Jarmila Bubikova-Moan
ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.000.000
 • Utdanningsdirektoratet
  Prosjektkode: 20697

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Språkutvikling • Lese og skriveopplæring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
96094011
Sted
Jarmila Bubikova-Moan

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. oktober 2016 Slutt: 1. november 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019

Vitenskapelig sammendrag

Det overordnede formålet med evalueringen av Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019) er å få større innsikt i de involverte aktørenes bruk og opplevelse av nytte og relevans av tiltakene, samt å undersøke hvorvidt strategien har ført til endret praksis i barnehage, skole og på kommunalt/fylkeskommunalt nivå. Evalueringen skal bidra til å gi relevant informasjon underveis i strategiperioden og dermed potensielt brukes til å justere innholdet i strategien. Det vektlegges spesielt at evalueringen skal belyse om det å bli «språkkommune» har merverdi for lokalt utviklingsarbeid innenfor språk, lesing og skriving.

Metode

Både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder er benyttet, inkludert spørreskjema, Spørringene-data, dokumentanalyse, intervjuer/fokusintervjuer og observasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jarmila Bubikova-Moan

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Berit Lødding

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Hanne Næss Hjetland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Kristin Rogde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. Delrapport.

Bubikova-Moan, Jarmila; Lødding, Berit; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin. 2018, NIFURapport
1 - 1 av 1