Cristin-prosjekt-ID: 624363
Sist endret: 14. november 2018, 15:33

Cristin-prosjekt-ID: 624363
Sist endret: 14. november 2018, 15:33
Prosjekt

Spørringer til Skole-Norge

prosjektleder

Roger André Federici
ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Finansiering

 • Utdanningsdirektoratet
  Prosjektkode: 20715

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Spørringer til Skole-Norge

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Roger André Federici

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Ester Bøckmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Even Hellan Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Karin Vaagland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Cay Gjerustad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2018.

Waagene, Erica; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan; Federici, Roger Andre. 2018, NIFURapport

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere.

Waagene, Erica; Larsen, Even Hellan; Vaagland, Karin; Federici, Roger Andre. 2017, NIFURapport

Vurdering for læring: Resultater og analyser av skoler og skoleeieres svar på spørsmål om vurderingspraksis .

Larsen, Even Hellan; Vaagland, Karin; Federici, Roger Andre. 2017, NIFURapport

Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere.

Federici, Roger Andre; Gjerustad, Cay; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan; Rønsen, Ester; Hovdhaugen, Elisabeth. 2017, NIFURapport
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »