Cristin-prosjekt-ID: 624880
Sist endret: 15. november 2018, 12:53

Cristin-prosjekt-ID: 624880
Sist endret: 15. november 2018, 12:53
Prosjekt

Impacts of climate change on the association between extreme weather events and waterborne illness

prosjektleder

Karin Maria Nygård
ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 9.151.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 244147

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2015 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Impacts of climate change on the association between extreme weather events and waterborne illness

Populærvitenskapelig sammendrag

Klimaendringer medfører høyere temperaturer, økt nedbør og flere ekstreme værhendelser. Rent drikkevann er av svært stor betydning for folkehelsen, og det er mangelfull kunnskap om hvordan klimautfordringene vil påvirke drikkevannskvaliteten og risiko for vannbåren smitte. Prosjektet består av fire arbeidspakker, og i arbeidspakke tre ønsker vi å undersøke sammenhengen mellom registrerte tilfeller av campylobacteriose i nasjonale helseregistre i Norge, Danmark, Finland og Sverige og ekstreme værhendelser, med fokus på nedbørsdata, fra Meterologisk institutt. Arbeidspakke tre ledes av Steen Ethelberg ved Statens Serum Institut i Danmark.

Vitenskapelig sammendrag

Climate change will lead to higher temperatures, increased precipitation and runoff and more frequent extreme weather events in Norway. Aging drinking water treatment and distribution systems and sewage systems will be particularly vulnerable to flooding, leading to potential deterioration in the quality of drinking water. Many infectious microorganisms are sensitive to climatic conditions. These factors together will increase the risk and burden of waterborne illnesses. In Norway, little is known about how climate change will affect the safety of drinking water and, thus, waterborne illness and potential needs for adaptation. We will enhance the current understanding of the association between climate, and water quality or waterborne illness by taking advantage of the high quality epidemiological, hydrological and meteorological registries and databases that are available in the Nordic countries but are not often linked. In addition, we will perform quantitative microbiological risk assessment to assess the microbial infection risk and disease burdens associated with climate change impact on water supplies.  Our project will be structured as an interdisciplinary collaboration that will bring together top national organizations and actors with extensive experience in the fields of public health, infectious diseases epidemiology, microbiology, hydrology, meteorology, infectious diseases modelling and statistics. The outcome of the project will provide crucial information for understanding the impact of climate change on drinking water safety. This will be central to minimize the risk and reduce harmful effects on the health of the society and waterborne illness burden. Specifically, our results will contribute to identify the priority areas for the recently established Norwegian Centre for Climate Services to disseminate data and generate climate and hydrological indicators to assess the potential negative effects related to drinking water and waterborne illness.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karin Maria Nygård

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Razak Seidu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

S Ethelberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens Serum Institut

Richard Aubrey White

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Vidar Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Analytical studies assessing the association between extreme precipitation or temperature and drinking water-related waterborne infections: a review.

Guzmán Herrador, Bernardo Rafael; De Blasio, Birgitte Freiesleben; MacDonald, Emily; Nichols, Gordon; Sudre, Bertrand; Vold, Line; Semenza, Jan C.; Nygård, Karin Maria. 2015, Environmental health. NIHR, PT, FHI, UIO, ECDC, UoEAVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 1 av 1