Cristin-prosjekt-ID: 625420
Sist endret: 18. november 2018 20:58

Cristin-prosjekt-ID: 625420
Sist endret: 18. november 2018 20:58
Prosjekt

Å gi formidlingen en kropp - en casestudie av NTNUs kyborgprosjekt

prosjektleder

Mads Dahl Gjefsen
ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 2.100.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 276211

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. mai 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å gi formidlingen en kropp - en casestudie av NTNUs kyborgprosjekt

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar for seg forskningsformidlingen som inngår i NTNUs kyborgprosjekt, hvor man forsøker å bruke levende celler som komponenter i en robot.

I vår studie vil det eksperimenteres med workshops der lekfolk bli invitert til å diskutere teknologien. Workshopene vil ha forskjellig innhold og fokus. Basert på disse vil man forsøke å si noe om hva forskjellige fremstillingsmåter av teknologien har å si for hvordan den blir diskutert og forstått. Vår hypotese er at å gi forskning et materielt uttrykk, slik man har gjort i kyborgprosjektet, kan bidra til at det skapes oppmerksomhet og diskusjon. Samtidig tror vi at dette grepet kan innsnevre diskusjonen, da fokuset blir på selve kyborgen, og ikke på andre mulige anvendelser av forskningen som ligger til grunn.

Både forskerne i prosjektet og deltagerne på workshopene vil bli intervjuet. Dette vil suppleres med en medieanalyse av oppmerksomheten prosjektet får.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Mads Dahl Gjefsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Knut Jørgen Vie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Harald Hornmoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Katrine A. Ziesler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Stefano Nichele

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Method as impact: On balancing levels of analysis in collaboration for RRI.

Gjefsen, Mads Dahl; Vie, Knut Jørgen; Forsberg, Ellen-Marie; Ziesler, Katrine A.. 2018, ELSA conference 2018. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1