Cristin-prosjekt-ID: 625602
Sist endret: 28. november 2018 13:59

Cristin-prosjekt-ID: 625602
Sist endret: 28. november 2018 13:59
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Pårørendetiltak i Demensplan 2020

prosjektleder

Kirsti Hotvedt
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Pårørendetiltak i Demensplan 2020

Metode

I Demensplan 2020 satses det på tilbud for pårørende. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Aldring og helse ansvaret for gjennomføringen av en rekke pårørendetiltak som du finner informasjon om på denne siden. Etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper gjennom en egen tilskuddsordning, mestringskurs rettet mot pårørende til yngre personer med demens, nettsider for barn og unge og veiledning i drift av pårørendetilbud er hovedtiltakene. Aldring og helse samarbeider med kompetansemiljøer i spesialhelsetjenesten og kommuner, Nasjonalforeningen for folkehelsen og andre frivillige organisasjoner. Du finner på denne siden en rekke nyttige ressurser som kan benyttes i pårørendearbeid, som brosjyrer, bøker, filmer og nettsider.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsti Hotvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Marit Fossberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Inger Molvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Celine Haaland-Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Arnhild Dahle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »