Cristin-prosjekt-ID: 625984
Sist endret: 20. desember 2018, 10:23

Cristin-prosjekt-ID: 625984
Sist endret: 20. desember 2018, 10:23
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Bistand i utviklingsprosjekter og utviklingstiltak i demensplan 2020. Systematisk oppfølging etter demensdiagnose

prosjektleder

Mona Michelet
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Bistand i utviklingsprosjekter og utviklingstiltak i demensplan 2020. Systematisk oppfølging etter demensdiagnose

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn for prosjektet:

Prosjektet er igangsatt som en del av arbeidet gjennom Demensplan 2020.  Det er i tråd med flere av strategiene i planen;    1.Selvbestemmelse, involvering og deltakelse, 2.Forebygging – det som er bra for hjertet er bra for hjernen, 3.Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose, 4.Aktivitet, mestring og avlastning, 5.Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud, 6.Forskning, kunnskap og kompetanse  

Metode

  

Målsetting for prosjektet:

Hovedmålet er å utvikle og prøve ut modeller for systematisk oppfølging etter demensdiagnose i form av pilotprosjekter som skal testes ut i enkelte kommuner.

Personer med demens og deres pårørende skal gis systematisk oppfølging etter diagnose og under sykdomsforløpet. Det skal gis informasjon og tilbud om «rett» tiltak eller tjeneste til «rett tid».    

Målgrupper for prosjektet:

Personer som nylig har fått en demensdiagnose eller som utredes for demens, samt deres pårørende.    

Framgangsmåte

Det er rekruttert 15 modellkommuner.  Disse representerer god spredning geografisk og størrelsesmessig.  Kommunene har fått tilskudd fra Helsedirketoratet og skal i prosjektperioden utvikle modeller for systematisk oppfølging etter demensdiagnose basert på innhentet innsikt fra brukere (personer med demens, pårørende og helsepersonell) i kommunen.  Modellene skal så piloteres, evalueres og implementeres i vanlig drift i kommunen

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mona Michelet

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Signe Tretteteig

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Thea Bredholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 4 av 4