Cristin-prosjekt-ID: 625992
Sist endret: 21. november 2018, 12:56

Cristin-prosjekt-ID: 625992
Sist endret: 21. november 2018, 12:56
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Tiltak for å lage oversikt, enhetlig profil og struktur over ABC-modellen

prosjektleder

Martin Lundsvoll
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Tiltak for å lage oversikt, enhetlig profil og struktur over ABC-modellen

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn for prosjektet

ABC-modellen har etter hvert vokst seg stor og omfattende. Den inneholder flere opplæringspermer både på grunnivå og som påbygning. For Aldring og helse, våre samarbeidspartnere i drift og undervisning og deltakerne i kommunene, oppleves de ulike ABC'ene som en enhetlig satsing.
Helsedirektoratet godkjente Aldring og helses søknader om å få omdisponere ubenyttede midler knyttet til Demensplan 2020 for 2017 på totalt kr 1 500 000 fra anskaffelsen.

Metode

Gjennomføring av oppdraget

Med utgangspunkt i det overnevnte ble det laget en prosjektbeskrivelse som ble tatt med til flere leverandører av digitale- og grafiske tjenester. Valgte leverandører på dette oppdraget ble Creuna AS og Headspin AS. Med bakgrunn i denne prosjektbeskrivelsen, samt samtaler i forbindelse med første fase av arbeidet ble det laget en leveranse- og fremdriftsplan.

Denne inkluderte følgende leveranser:

 • Egen nettside som presenterer ABC-modellen

 • Grafiske retningslinjer for ABC-modellen

 • Presentasjonsmal for ABC-opplæringen basert på de nye grafiske retningslinjene

 • Overordnet presentasjon av ABC-modellen

 • To informasjonsfilmer om ABC-opplæringen og gruppeprosessen

 • Resultater

  Nettside

  Det nye nettstedet ble publisert for intern testing og feilsøking 18. Desember 2017. Lansering til publikum ble gjort like over nyttår. Vi valgte denne strategien for å få mest mulig aktivitet på siden ved åpning.

 • Nåværende trender peker på at brukertallene stabiliserer seg på ca. 250 unike brukere pr. uke. Noe som – om denne trenden holder seg, vil gi ca. 13.000 unike brukere pr. år.

  Av statistikken kan man se at de besøkende fordeler seg jevnt ut over hele landet. Det er også interessant å se at de mest populære sidene er «kom i gang» og «oppbygging».

  Filmer

  Filmene er implementert både på de nye nettsidene, men blir også aktivt brukt som en del av seminarene.

  Filmene kan sees her:

  https://www.youtube.com/watch?v=cRJVSrJA_HI – Om ABC-opplæringen

  https://www.youtube.com/watch?v=YCc58rtRrxk – Om gruppeprosessen

  Grafisk profil og presentasjonsmal

  Det ble utviklet overordnede grafiske retningslinjer som vil sikre en enhetlig form på materiell fra ABC-opplæring i alle flater. Det ble laget illustrasjoner, fargepalett og ikonsett som er retningsgivende for profilen. Merkevaren «ABC» er blitt gjort tydeligere og mer gjenkjennbar for publikum. Aldring og helse kommer allikevel tydelig frem som avsender i alt materiell. Den grafiske profilen er allerede tatt i bruk på nett og i nyutvikling av ABC-permer. I tillegg er den tatt ut i markedsmateriell i form av brosjyre, plakater og rolluper.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Martin Lundsvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Betty Døble

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Jon Angelskår

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3