Cristin-prosjekt-ID: 626004
Sist endret: 21. november 2018 14:17

Cristin-prosjekt-ID: 626004
Sist endret: 21. november 2018 14:17
Prosjekt

Counteracting addicition problems

prosjektleder

Trine Lise Brente
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Psykiatri, barnepsykiatri • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Alkoholavhengighet • Avhengighet • Rus- og avhengighet

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 21. november 2018 Slutt: 1. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Counteracting addicition problems

Vitenskapelig sammendrag


The project is a collaboration project with ICD Herzelya and the research group MIGHEALTH.
Advicers in the project will be Heidi Lyshol (Norwegian Public Health Institute) and prof.em. John E. Berg (psychiatrist Oslo & Akershus).

Metode

Intervju and observation 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Lise Brente

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Tzipi Hornik-Lurie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Open University of Israel
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3