Cristin-prosjekt-ID: 626191
Sist endret: 22. november 2018 11:43

Cristin-prosjekt-ID: 626191
Sist endret: 22. november 2018 11:43
Prosjekt

Fifty Shades of Gray - en studie i farger og taktilitet

prosjektleder

Alan Mackenzie-Robinson
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. november 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fifty Shades of Gray - en studie i farger og taktilitet

Vitenskapelig sammendrag

50 selvportretter gjort med klesrulle.

Arbeidet er ferdig og kan inngå i en bok eller være del av en utstiling.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Alan Mackenzie-Robinson

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1