Cristin-prosjekt-ID: 626192
Sist endret: 22. november 2018 11:51

Cristin-prosjekt-ID: 626192
Sist endret: 22. november 2018 11:51
Prosjekt

Selvangivelse

prosjektleder

Alan Mackenzie-Robinson
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2018 Slutt: 1. april 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Selvangivelse

Vitenskapelig sammendrag

En ærlig nedtegnelse av årets oppgjør i et bestemt format ved bruk av bare en type tegneredskap.

Under arbeid. Første oppgjør er forventet ferdig i april 2019.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Alan Mackenzie-Robinson

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1