Cristin-prosjekt-ID: 626200
Sist endret: 14. oktober 2019, 09:24

Cristin-prosjekt-ID: 626200
Sist endret: 14. oktober 2019, 09:24
Prosjekt

Pasienterfaringer med fastlegen i 2018

prosjektleder

Hilde Karin Hestad Iversen
ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. september 2018 Slutt: 1. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienterfaringer med fastlegen i 2018

Populærvitenskapelig sammendrag

I tildelingsbrevet fra HOD til FHI for 2018 fremgår det at FHI skal bidra til gjennomføringen av en evaluering av fastlegeordningen. HOD ber FHI om å gjennomføre en undersøkelse av brukeres erfaringer med fastlegeordningen og ev. deres vurdering av resultat av behandlingen/oppfølgingen de har fått hos sin fastlege. Undersøkelsen kan gjennomføres med basis i de metodene som FHI tidligere har utviklet og validert, men med visse tilpasninger. En del av tilpasningen er å utvikle og teste en tilleggsmodul med spørsmål som ikke dekkes i det validerte skjemaet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Karin Hestad Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Andresen Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Inger Opedal Paulsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Olaf Holmboe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Pasienterfaringer med fastlegen og fastlegekontoret i 2018/19.

Iversen, Hilde Karin Hestad; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Holmboe, Olaf. 2019, FHIRapport
1 - 1 av 1