Cristin-prosjekt-ID: 626223
Sist endret: 22. november 2018 15:18

Cristin-prosjekt-ID: 626223
Sist endret: 22. november 2018 15:18
Prosjekt

Fastlegers vurderinger av DPS 2018

prosjektleder

Olaf Holmboe
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fastlegers vurderinger av DPS 2018

Populærvitenskapelig sammendrag

Samtlige av landets fastleger blir bedt om å vurdere sitt lokale distriktspsykiatriske senter og samarbeidet med dette

Metode

Spørreskjemaundersøkelse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olaf Holmboe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Inger Opedal Paulsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Andresen Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hilde Karin Hestad Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4