Cristin-prosjekt-ID: 626389
Sist endret: 23. november 2018 10:57

Cristin-prosjekt-ID: 626389
Sist endret: 23. november 2018 10:57
Prosjekt

FIKS ferdig?

prosjektleder

Tina Luther Handegård
ved Politihøgskolen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Politihøgskolen

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 245437

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2018 Slutt: 1. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FIKS ferdig?

Populærvitenskapelig sammendrag

Aktivitetene i FIKS-prosjektet har vært rettet mot å kunne vite hva som kreves for å kvalifisere seg til professor generelt og ved PHS (kvalifiseringsgrupper), få på plass interne rutiner for opprykk til professor, kurs og fellessamlinger rettet mot selv-ledelse, kjønn og mangfold, hva som hemmer og fremmer mulighetene for å bli professor ved PHS, faglige arenaer for samarbeid, mulighet til å få en lesning av egen kompetanse med tanke på opprykk, fokus på hvordan tid til forskning fordeles i institusjonen, samt utvikling og samdrift av et forskningsledelsesprogram i samarbeid med ekstern konsulent.

Denne videre satsingen fra PHS er bygget på tiltak som henger sammen og som er spisset med hensyn til hva det krever å kvalifisere seg til professor. Å oppnå professor kompetanse krever publiseringer, erfaring med fagfellevurderinger, et fagfellesskap, økt samarbeid, felles søknader og erfaring fra større forskningsprosjekter. Sammen med generelle krav fra akademia inkluderer dette også ofte samskriving og publikasjoner utover de som benytter primært norsk språk, eksempelvis politi relaterte journaler på engelsk.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tina Luther Handegård

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Politihøgskolen

Knut Evensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen
Inaktiv cristin-person

Annick Ingrid Prieur

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aalborg Universitet

Nina Irene Jon

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen

Haavard Magne Reksten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Opprykk.

Johnsen, Berit. 2018, Informasjonsmøte. KRUSFaglig foredrag

Dosentveien.

Jarning, Harald. 2018, Informasjonsmøte. UIOFaglig foredrag

Velkommen.

Holm, Tor Tanke. 2018, Informasjonsmøte. PHSVitenskapelig foredrag

På vei til å bli professor eller dosent?

Berg, Kathrine. 2018, Informasjonsmøte. PHSFaglig foredrag
1 - 4 av 4