Cristin-prosjekt-ID: 626409
Sist endret: 5. desember 2019, 10:09

Cristin-prosjekt-ID: 626409
Sist endret: 5. desember 2019, 10:09
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Bistand i utviklingsprosjekter og utviklingstiltak i demensplan 2020. Implementering av retningslinje demens.

prosjektleder

Guro Hanevold Bjørkløf
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. april 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Bistand i utviklingsprosjekter og utviklingstiltak i demensplan 2020. Implementering av retningslinje demens.

Populærvitenskapelig sammendrag

Bistå Helsedirektoratet i arbeidet med implementering av Nasjonal faglig retningslinje om demens.

Kort om prosjektets bakgrunn, målsetting og metode:

Tiltak som del av implementering av retningslinje demens, i tråd med demensplan 2020.  
 

 

Metode

Prosjektet er et delprosjekt tilhørende prosjektet «Bistand i utviklingsprosjekter og utviklingstiltak i Demensplan 2020».

 1. Ferdigstilling av demensretningslinjen i samarbeid med Helsedirektoratet. Lenke til retningslinjen hos Helsedirektoratet

 2. Oversettelse av Lancet Commission rapport: Lancet. 2017 Dec 16;390(10113):2673-2734. Dementia prevention, intervention, and care. Lenke til norsk oversettelse

 3. MMSE-Nr.3. Oversettelse til nordsamisk.Lenke til skjemaet

 4. Oversettelse av Rudas-manual.Lenke til manualen

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Hanevold Bjørkløf

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Hilde Heimli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Signe Tretteteig

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Thale Kinne Rønqvist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Per Kristian Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5