Cristin-prosjekt-ID: 626410
Sist endret: 7. januar 2022, 10:26

Cristin-prosjekt-ID: 626410
Sist endret: 7. januar 2022, 10:26
Prosjekt

Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition (PARKAS Forskerprosjekt - MILJØFORSK)

prosjektleder

Veronique Karine Simon
ved Norsk institutt for kulturminneforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for kulturminneforskning

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 280325

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2018 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition (PARKAS Forskerprosjekt - MILJØFORSK)

Populærvitenskapelig sammendrag

Viser til Norges Forskningsråds 'Prosjektbanken'.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Veronique Karine Simon

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Edwin A. Schmitt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for kulturminneforskning
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arizona State University

Grete Swensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Jukka Nyyssönen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for kulturminneforskning
Aktiv cristin-person

Knut Fageraas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved MiA – Museene i Akershus ved Museer
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for naturforskning
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Lokal kunnskap om natur og kultur er viktig i kulturmiljøpolitikken – hvordan ivareta lokale verdier for fremtiden? (del 2).

Simon Nielsen, Véronique Karine. 2021, Kulturkvelder. NIKUPopulærvitenskapelig foredrag

Lokal kunnskap om natur og kultur er viktig i kulturmiljøpolitikken – hvordan ivareta lokale verdier for fremtiden? (del 1).

Simon Nielsen, Véronique Karine. 2021, Kulturkvelder. NIKUPopulærvitenskapelig foredrag

Natur og kulturarv i Jønndalen og Tøddøldalen - med fokus på utmarks- og seterbruket.

Bele, Bolette; Simon Nielsen, Véronique Karine. 2021, Kulturkvelder. NIBIO, NIKUPopulærvitenskapelig foredrag

Nature-culture synergies – A research study in Norwegian national parks.

Simon Nielsen, Véronique Karine; Bele, Bolette. 2021, LAC2020+1 . NIBIO, NIKUVitenskapelig foredrag

Future Parks: why should we listen to people?

Simon Nielsen, Véronique Karine. 2021, PARKAS mid-term seminar - Future Parks: why should we listen to people . NIKUFaglig foredrag
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »