Cristin-prosjekt-ID: 626414
Sist endret: 20. desember 2018, 10:00

Cristin-prosjekt-ID: 626414
Sist endret: 20. desember 2018, 10:00
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Bistand i utviklingsprosjekter og utviklingstiltak i demensplan 2020.Tjenester til hjemmeboende med demens

prosjektleder

Signe Tretteteig
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. april 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Bistand i utviklingsprosjekter og utviklingstiltak i demensplan 2020.Tjenester til hjemmeboende med demens

Populærvitenskapelig sammendrag

Gjennom et treårig utviklingsprogram skal det utvikles og prøves ut modeller for tjenester til personer med demens som bor i egen bolig. Det skal prøves ut ulike arbeids- og organisasjonsformer av hjemmetjenester, samt hvordan hjemmetjenester bedre kan kombineres med andre tiltak som dagaktivitets- og avlastningstilbud, koordinator, individuell plan og lignende.

 

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle tjenester som:

• Bidrar til god behovsdekning, kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet for personer med demens og deres pårørende den siste tiden før det gis heldøgns omsorgstjenester.

• Bidrar til god ressursutnyttelse for kommunene, ved at "trinnet i omsorgstrappen" før heldøgns omsorgstjeneste utnyttes.

 

Prosjektet er et delprosjekt tilhørende prosjektet «Bistand i utviklingsprosjekter og utviklingstiltak i Demensplan 2020». HjemDem tilhører første del av oppdraget som i 2017 bestod av:

1. Deltagelse i arbeidsgrupper for utviklingsprosjektene «Systematisk oppfølging etter demensdiagnose» og «Tjenester til hjemmeboende med demens», herunder:

a) gi råd til Helsedirektoratet om faglig innhold, metodiske tilnærminger og evaluering av utviklingsprosjektene

b) bidra med faglig innhold i samlinger for kommuner og eventuelt praktisk gjennomføring av samlingene og samarbeid med ulike aktører

c) bidra med råd og veiledning til kommuner som deltar i utviklingsprosjektene, både når det gjelder faglig innhold, organisering, metoder og evaluering

d) planlegge og starte opp arbeidet med ekstern evaluering av kommunenes prosjekter, blant annet ved å gi føringer til kommunene om informasjon som skal samles inn til evalueringen

e) forberede arbeidet med veiledningsmateriell knyttet til utviklingsprosjektene

f) generell veiledning av helse- og omsorgstjenestene innenfor områdene for utviklingsprosjektene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Signe Tretteteig

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Guro Hanevold Bjørkløf

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Mona Michelet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Thea Bredholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »