Cristin-prosjekt-ID: 626843
Sist endret: 14. desember 2018, 08:52

Cristin-prosjekt-ID: 626843
Sist endret: 14. desember 2018, 08:52
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Kompetanseheving. Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC.

prosjektleder

Hilde Heimli
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Aktiv aldring • Demensomsorg • Demens • Eldre

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Kompetanseheving. Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC.

Populærvitenskapelig sammendrag

Aldring og helse har ansvar for implementering og drift av Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC.

Målgruppen for opplæringen er ansatte i sykehjem og hjemmetjenester, i flest mulig kommuner og i flest mulig virksomheter i kommunene.

Det rekrutteres deltakere både med og uten helsefaglig utdannelse, høyskoleutdannede og personer med videregående opplæring. 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Heimli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Betty Døble

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Jørn Stordalen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kariann Krohne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Gry Hole

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

ABC Musikkbasert miljøbehandling.

Eriksen, Siren . 2016, VESTFOLDLærebok

Demensomsorgens ABC Miljøbehandling.

Mjørud, Marit; Røsvik, Janne-Kathrin. 2012, VESTFOLDLærebok

Eldreomsorgens ABC Psykiske sykdommer i eldre år.

Kristiansen, Kari Midtbø; Skjellestad, Trine Nordby. 2014, DIAKONSYK, VESTFOLDLærebok

Eldreomsorgen ABC Geriatri.

Brønstad, Agnes. 2018, VESTFOLDLærebok

Demensomsorgens ABC. Perm 1.

Krohne, Kariann. 2018, VESTFOLDLærebok
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »