Cristin-prosjekt-ID: 626861
Sist endret: 4. februar 2021, 12:49

Cristin-prosjekt-ID: 626861
Sist endret: 4. februar 2021, 12:49
Prosjekt

Diabetes Digital Guidelines

prosjektleder

Eirik Årsand
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse • Diabetes støtte til egenmestring • Diabetes

HRCS-helsekategori

 • Stoffskifte og hormoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diabetes Digital Guidelines

Vitenskapelig sammendrag

Design and validation of instruments to assess efficacy, effectiveness and safety of apps and online resources aimed at Norwegians with diabetes.

There is an increasing amount of self-help tools among people with diabetes. They use apps, social media and various cloud-based solutions to cope. E-health researchers will make guidelines for evaluating the apps and online resources they use.

Utstyr

Analyze international literature.

Make guidelines

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirik Årsand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Gunnar Hartvigsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet

Anne Grethe Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Finnmarkssykehuset

Konstantinos Antypas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Elia Gabarron

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Methods and evaluation criteria for apps and digital interventions for diabetes self-management: Systematic review.

Larbi, Dillys; Randine, Pietro; Årsand, Eirik; Antypas, Konstantinos; Bradway, Meghan; Gabarron, Elia. 2020, Journal of Medical Internet Research. UIT, UNN, SINTEFVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 1 av 1