Cristin-prosjekt-ID: 626872
Sist endret: 26. november 2018 14:05

Cristin-prosjekt-ID: 626872
Sist endret: 26. november 2018 14:05
Prosjekt

E-konsultasjoner

prosjektleder

Elin Breivik
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. juni 2018 Slutt: 30. november 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

E-konsultasjoner

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal kartlegge effekter av bruk av e-konsultasjoner som involverer lege /primærlege og legevakt. Kartleggingen vil først og fremst omfatte e-konsultasjoner mellom lege eller legevakt og pasienter. Prosjektet skal også se på e-konsultasjoner mellom primærleger og spesialisthelsetjenesten, med eller uten pasienter til stede. Kartleggingen omfatter også deling av bilder og dokumenter før og etter konsultasjoner, inkludert fornying av resept og timebestilling. Begrepet e-konsultasjoner omfatter i denne sammenhengen også videokonferansekonsultasjoner.

Dokumenterte erfaringer og effekter av e-konsultasjoner kan blant annet være økonomiske og kliniske. Kartleggingen skal også omfatte brukererfaringer. Prosjektet skal undersøke hvilke diagnoser e-konsultasjoner brukes for og om dette varierer med type tjeneste/teknologi.

I tillegg skal det undersøkes hvilke tekniske løsninger som brukes i landene som er inkludert i studien og hvilken funksjonalitet som finnes. Vi vil også undersøke om det finnes det planer og strategier for interoperabilititet.

MÅL

Kartlegge effeketer av bruk av e-konsultasjoner.

Metode

Søk i systematiske reviews, rapporter og annen dokumentasjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elin Breivik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Paolo Zanaboni

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Karianne Fredenfeldt Lind

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Torbjørn Torsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 4 av 4