Cristin-prosjekt-ID: 627090
Sist endret: 5. desember 2018, 09:26

Cristin-prosjekt-ID: 627090
Sist endret: 5. desember 2018, 09:26
Prosjekt

Researching Vygotsky - Nordic and International Perspectives

prosjektleder

Ann-Cathrin Faldet
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. november 2018 Slutt: 27. november 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Researching Vygotsky - Nordic and International Perspectives

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet har til hensikt å undersøke aktuelle disiplin- og profesjonspedagogiske problemstillinger i lys av Lev Vygotsky sine teorier om barns utvikling og læring. Prosjektet samler delprosjekter som undersøker dybdelæring, tilpasset opplæring, Vygotsky i norske lærebøker, taus kunnskap i lek og defektologi. Prosjektet samler forskere fra ulike institutter ved Høgskolen i Innlandet, i tillegg til forskere fra Universitet i Oslo og Oslo Met. I prosjektet samarbeides det internasjonalt med Vygotsky-forskere ved Moscow City University i Russland og Bydgoszcz University i Polen. Prosjektet startet opp i 2018.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ann-Cathrin Faldet

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Elisabeth Tveito Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Kristin Skinstad van der Kooij

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Thor Andre Skrefsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Thor Ola Engen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »