Cristin-prosjekt-ID: 627329
Sist endret: 28. november 2018 14:57

Cristin-prosjekt-ID: 627329
Sist endret: 28. november 2018 14:57
Prosjekt

Foresattes erfaringer med tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge

prosjektleder

Kjersti Eeg Skudal
ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Sted
Kjersti Eeg Skudal

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Foresattes erfaringer med tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en brukerundersøkelse blant foresatte til barn og unge med 4-6 konsultasjoner ved BUP-poliklinikker ila 2017. Brukerne får tilsendt et brev hjem hvor foresatte blir invitert til å delta i en spørreundersøkelse om sine erfaringer med BUPene. Datainnsamling starter september-desember 2018

Tittel

Next-of-kin experiences with the provision of mental health care for children and adolescents

Populærvitenskapelig sammendrag

This is a user survey among children and adolescents with 4-6 consultations at child and adolescent mental health outpatient clinics (CAMHS) in 2017. The users are sent a letter home where the perpetrators are invited to participate in a survey of their experiences with the CAMHS. The survey is fielding from September through December 2018.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Eeg Skudal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Olaf Holmboe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Inger Opedal Paulsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3