Cristin-prosjekt-ID: 627333
Sist endret: 5. desember 2018, 13:59

Cristin-prosjekt-ID: 627333
Sist endret: 5. desember 2018, 13:59
Prosjekt

Commonwealth Fund sine internasjonale undersøkelse av helsetjenestesystemer

prosjektleder

Kjersti Eeg Skudal
ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Sted
Kjersti Eeg Skudal

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Commonwealth Fund sine internasjonale undersøkelse av helsetjenestesystemer

Populærvitenskapelig sammendrag

The Commonwealth Fund (CMWF) er en stiftelse i USA, som har som formål å fremme helsetjenestesystemer med bedre tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. For å bidra til dette har CMWF blant annet et internasjonalt program: «International Health Policy» som gjennomfører årlige helsesystemundersøkelser i en rekke land. Disse går i et treårig mønster, hvor undersøkelsen gjennomføres i forskjellige populasjoner; allmennleger, eldre/sykere voksne og den generelle voksne populasjonen. Målet med programmet er å danne grunnlag for nytenkning innen helsepolitikk og gi beslutningstakere nødvendig informasjon for å fatte informerte og ansvarlige beslutninger om helsetjenestesystemet i de landene som deltar i undersøkelsene. Norge deltok i den internasjonale helsesystemundersøkelsen for første gang i 2009, og har deltatt hvert år siden.

Tittel

Commonwealth Fund International Health Policy Surveys

Populærvitenskapelig sammendrag

The Commonwealth Fund (CMWF) is a foundation in the United States, which aims to promote healthcare systems with better accessibility, quality and efficiency. In order to contribute to this, CMWF has an international program: "International Health Policy", which conducts annual health surveys in a number of countries. These are in a three-year pattern, where the survey is conducted in different populations; GPs, elderly / sicker adults and the general adult population. The aim of the program is to form the basis for new thinking in the area of health policy and provide decision makers with the necessary information to make informed and responsible decisions about the health service system in the countries participating in the surveys. Norway participated in the International Health Systems Survey for the first time in 2009, and has participated annually.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Eeg Skudal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Andresen Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Commonwealth Funds undersøkelse blant personer i aldersgruppen 65 år og eldre: Resultater fra Norge og ti andre land i 2017.

Skudal, Kjersti Eeg; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Lindahl, Anne Karin. 2017, FHI, UIORapport

Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land: Norske resultater i 2016 og utvikling over tid.

Skudal, Kjersti Eeg; Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Lindahl, Anne Karin; Nylenna, Magne. 2016, FHI, UIORapport

Commonwealth Fund 2015: allmennlegenes vurdering av helsetjenestesystemet og egen praksis.

Steiro, Asbjørn. 2015, Presentasjon av resultater for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). FHIFaglig foredrag

Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land.

Sjetne, Ingeborg Strømseng; Skudal, Kjersti Eeg; Haugum, Mona; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Lindahl, Anne Karin; Nylenna, Magne. 2014, FHI, UIORapport

Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010.

Haugum, Mona; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Iversen, Hilde Hestad; Lindahl, Anne Karin; Nylenna, Magne. 2013, FHIRapport
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »