Cristin-prosjekt-ID: 627760
Sist endret: 30. november 2018, 11:05

Cristin-prosjekt-ID: 627760
Sist endret: 30. november 2018, 11:05
Prosjekt

Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

prosjektleder

Mona Haugum
ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. september 2014 Slutt: 1. mai 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Populærvitenskapelig sammendrag

Helsedirektoratet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å utvikle et instrument for å måle barn og unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav. Måleinstrumentet skal måle barn og unges erfaringer med BUP. Hensikten med et slikt måleinstrument er at det skal, etter testing og pilotering, kunne benyttes i lokale og nasjonale undersøkelser hvor brukererfaringer med BUP kartlegges.

Tittel

Development of an instrument to measure children’s/adolescents’ experiences with outpatient child and adolescent mental health services

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Directorate of Health has given the Norwegian Institute of Public Health the task to develop an instrument to measure children’s/adolescents’ experiences with outpatient child and adolescent mental health services. The goal of the project is to develop a reliable and valid questionnaire that can be used both in national and local surveys.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mona Haugum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Kirsten Danielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hilde Karin Hestad Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Olaf Holmboe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Andresen Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5