Cristin-prosjekt-ID: 627763
Sist endret: 30. november 2018 11:06

Cristin-prosjekt-ID: 627763
Sist endret: 30. november 2018 11:06
Prosjekt

Nasjonal undersøkelse av brukeropplevd kvalitet ved private og offentlige rehabiliteringsinstitusjoner og –avdelinger

prosjektleder

Mona Haugum
ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. september 2018 Slutt: 31. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nasjonal undersøkelse av brukeropplevd kvalitet ved private og offentlige rehabiliteringsinstitusjoner og –avdelinger

Populærvitenskapelig sammendrag

Helsedirektoratet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å planlegge og gjennomføre en nasjonal spørreskjemaundersøkelse av brukeropplevd kvalitet etter døgnopphold i private eller offentlige rehabiliteringsinstitusjoner og – avdelinger innen spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsen vil omfatte både brukeropplevd kvalitet og brukerrapporterte resultater (PREMS og PROMS).

Tittel

National survey of user experiences with private and public rehabilitation institutions

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Directorate of Health has given the Norwegian Institute of Public Health the task to plan and carry out a national survey of user experiences after residential treatment at private and public rehabilitation institutions. The questionnaire will include both PREMS and PROMS.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mona Haugum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hilde Karin Hestad Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Andrew Malcolm Garratt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Andresen Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4